ul. Powstańców 10, 40-040 Katowice   tel. 32 608 63 71   kom. 600 087 721   fox@galeriafox.pl

Zygmunt Brachmański

prace artysty w naszej Galerii

prace niedostępne

biografia artysty

Zygmunt Brachmański (ur. 1936 w Rydułtowach) – polski rzeźbiarz i medalier. W 1959 r. ukończył studia na wydziale rzeźby w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Jest wykonawcą pomników, jak również wystroju wnętrza kościołów (np. kościół parafii Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Bożej Częstochowskiej w Pszczynie). Jego dzieła to m.in. pomnik Wojciecha Korfantego w Katowicachpomnik Harcerzy Września w Katowicach, statuetka Śląskiego Wawrzynu LiterackiegoLaur Konrada - Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Reżyserskiej „Interpretacje”, statuetka Ambasador Jazzu - Śląskiego Festiwalu Jazzowego, popiersie Krystyny Bochenek w Centrum Kultury Katowice oraz kilka pomników Jana Pawła II, np. pomnik papieża w Rybniku. W roku 1994 otrzymał Nagrodę im. Karola Miarki, a w roku 2002 Nagrodę im. Wojciecha Korfantego nadaną przez Związek Górnośląski14 grudnia 2007 z rąk ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego odebrał Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.