ul. Powstańców 10, 40-040 Katowice   tel. 32 608 63 71   kom. 600 087 721   fox@galeriafox.pl

Włodzimierz Kwiatkowski

prace artysty w naszej Galerii

prace niedostępne

biografia artysty

Włodek, urodził się w Płocku 1959r. w Polsce, jednak za swoje miejsce uważa Marbella w Andalucia. Dyplom z dziedziny malarstwa obronił w 1988r. w pracowni profesora Jerzego Stelmasika na Wydziale Sztuk UMCS w Lublinie. Członek Związku Polskich Artystów Plastyków. Po studiach zajmował się malarstwem ściennym – sakralnym. Tworzy wielkoformatowe malarstwo ścienne w Polsce i za granicą. Od 2006 roku tworzy na południu Hiszpanii, co ma również miejsce do dnia dzisiejszego. Mówi o sobie, że jest marzycielem w drodze, poszukującym spokoju i harmonii ze swoim wnętrzem w jego twórczość, którą określa jako mieszankę realizmu i symbolizmu. Jego prace można było oglądać zbiorowo, prywatnie i indywidualnie w różnych miejscach, takich jak między innymi w Marbella, Malaga, Nowy Jork, Pekin, Warszawa, Lublin, Poznań, Płock, Lugano;

Pomimo mnogości materiałów, z którymi pracuje artysta (podobrazia płaskie i przestrzenne 3D z serii In Hyperopia – W nadwzroczności), wszystkie jego prace mają jedną wspólną cechę: inspirują widza do myślenia. Każdy obraz to filozoficzna opowieść nasycona symboliką, której zadaniem jest sprowokować widza do surrealistycznego pojmowania wartości. Przy czym artysta nie epatuje widza jedynym rozwiązaniem a wręcz zachęca do własnej drogi odbiorcę. Jedną z najbardziej imponujących cech w dziełach Włodka i kluczem do jego sukcesu jest humanistyczne – podmiotowe podejście do człowieka jako najwyższej wartości. Obrazy Włodka są przekornie bardzo przemyślane. W zasadzie sama realizacja obrazu jest już tylko efektem wcześniejszego konceptualnego intensywnego procesu twórczego zarówno w warstwie wizualno – kompozycyjnej jak i semantycznej, treściowej, a nawet w łacińskich tytułach poszczególnych dzieł. Włodek unika zakwalifikowania go do jakiegokolwiek nurtu w sztuce jak i unarodowienia. Tak jak sztuka chce być bezterytorialny.