ul. Powstańców 10, 40-040 Katowice   tel. 32 608 63 71   kom. 600 087 721   fox@galeriafox.pl

Grzegorz Mioduszewski

prace artysty w naszej Galerii

Aby poznać szczegółowe informacje na temat konkretnej pracy prosimy o kliknięcie na jedną z poniższych miniaturek

biografia artysty

Dyplom w 2002 r. w ASP w Katowicach w Pracowni Autorskich Projektów Graficznych prof. Romana Kalarusa. Malarstwa uczył się głównie w pracowni prof. Andrzeja S. Kowalskiego. Laureat szeregu konkursów sztuki, w tym w 2011 r. Grand Prix - Nagroda Marszałka woj. Śląskiego w Konkursie Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu w Katowicach, Praca Roku 2010, czy też Nagroda Honorowa Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, w tym samym konkursie, w edycji z 2018 roku. Autor szeregu wystaw indywidualnych i uczestnik wielu wystaw zbiorowych. Zajmuje się także rysunkiem i grafiką użytkową. Pisze poezję i komponuje własne utwory, które wykonuje przy akompaniamencie gitary akustycznej. Jest laureatem kilku festiwali muzycznych. Droga artysty do samodzielnej i profesjonalnej twórczości była złożona. Choć edukację na poziomie szkoły średniej rozpoczął od Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Bielsku Białej, to jednak, na skutek perypetii życiowych, trafił do Zawodowej Szkoły Budowlanej w Wodzisławiu Śląskim, którą ukończył w 1981 r. Później pracował na dole kopalni jako robotnik niewykwalifikowany, na stanowisku pomoc dołowa w Przedsiębiorstwie Robót Górniczych w Jastrzębiu-Zdroju. W 1985 roku ukończył Technikum Górnicze w tym mieście. W tym samym roku zdał egzaminy wstępne na studia dzienne na Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Na czwartym semestrze zdecydował się wrócić na drogę rozpoczętą jeszcze w dzieciństwie i przystąpił do egzaminów wstępnych na ASP w Krakowie na Zamiejscowym Wydziale Grafiki w Katowicach. Dostał się tam po trzech latach prób.