ul. Powstańców 10, 40-040 Katowice   tel. 32 608 63 71   kom. 600 087 721   fox@galeriafox.pl

Stanisław Baj

prace artysty w naszej Galerii

Aby poznać szczegółowe informacje na temat konkretnej pracy prosimy o kliknięcie na jedną z poniższych miniaturek

biografia artysty

Stanisław Baj (ur. 2 czerwca 1953 w Dołhobrodach) – współczesny malarz polski, wykładowca w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz w Europejskiej Akademii Sztuk. Pochodzi z chłopskiej rodziny. Dzieciństwo i wczesną młodość spędził nad Bugiem w podlaskiej wsi Dołhobrody, gdzie ukończył szkołę podstawową. W latach 1968–1972 uczył się w państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Zamościu, następnie w latach 1972–1978 studiował malarstwo na warszawskiej ASP pod kierunkiem profesorówM. BylinyJ. Sienickiego i L. Maciąga. Studia ukończył z wyróżnieniem w pracowni Ludwika Maciąga, u którego pozostał jako asystent. W 1982 podjął pracę dydaktyczną w macierzystej uczelni, gdzie prowadził Pracownię Rysunku na Wydziale Malarstwa. Jednocześnie kierował seminariami z rysunku i malarstwa w Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie. W latach 2006–2013 prorektor do spraw dydaktycznych Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Autor ponad 100 wystaw indywidualnych w kraju i za granicą, uczestniczył również w ponad 100 wystawach zbiorowych. Mieszka w Warszawie, ale często przebywa w rodzinnej wsi Dołhobrody. Dorobek artystyczny S. Baja obejmuje malarstwo, rysunek, a także grafikę. Dominują wśród nich portrety chłopskie, cykl prac poświęconych matce oraz pejzaże, dla których inspiracją są mieszkańcy Dołhobród oraz nadbużańskie krajobrazy. Jego obrazy zostały przedstawione na okładkach książek Wiesława Myśliwskiego, oraz płycie Teatru Tworzenia Jarosława Pijarowskiego – Living After Life. Prace artysty znajdują się w zbiorach muzeów polskich oraz w prywatnych kolekcjach krajowych i zagranicznych