ul. Powstańców 10, 40-040 Katowice   tel. 32 608 63 71   kom. 600 087 721   fox@galeriafox.pl

Jan Góra

prace artysty w naszej Galerii

prace niedostępne

biografia artysty

ur. 1936 r. w Duksztach – polski malarz, grafik, rysownik, profesor malarstwa na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. W latach 1957–1963 studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku (obecnie Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku), dyplom w 1963 r. w pracowni prof. Juliusza Studnickiego. Pracował w PWSSP w latach 1963–1965 w Pracowni Rysunku prof. Kazimierza Śramkiewicza na Wydziale Malarstwa i w pracowni Urszuli Ruhnke-Duszeńki na Wydziale Architektury. Wykładowca malarstwa na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej od 1963 r. Tytuł profesora sztuk plastycznych uzyskał w 1994 r.