ul. Powstańców 10, 40-040 Katowice   tel. 32 608 63 71   kom. 600 087 721   fox@galeriafox.pl

Eugeniusz Gerlach

prace artysty w naszej Galerii

prace niedostępne

biografia artysty

W 1945 osiedlił się w Paczkowie. Tam też uczęszczał, w latach 1949–1955, do szkoły podstawowej. W latach 1955–1960 uczył się w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. Od 1960 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, na Wydziale Malarstwa i Grafiki. Malarstwo sztalugowe i architektoniczne studiował w pracowni Wacława Taranczewskiego, natomiast grafikę u Mieczysława Wejmana. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w 1966. Od 1966 jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. Swoje prace prezentował na ok. 70 wystawach indywidualnych i ok. 80 zbiorowych. Były one nagradzane i wyróżniane. Ponadto jest autorem książki „Ekspresja koloru”, Warszawa 2017