ul. Powstańców 10, 40-040 Katowice   tel. 32 608 63 71   kom. 600 087 721   fox@galeriafox.pl

Eidrigevicius Stasys

prace artysty w naszej Galerii

prace niedostępne

biografia artysty

Stasys Eidrigevičius (ur. 24 lipca 1949 w Mediniškiai na Litwie) – grafik pochodzenia litewskiego, od 1980 roku mieszkający w Polsce. Jest czynny w wielu dziedzinach sztuki: projektuje plakaty, ilustruje książki, maluje obrazy, tworzy scenografię, fotografuje, urządza performance, jest współpracownikiem tygodnika „Polityka”.

Urodził się we wsi Mediniškiai na północy Litwy. W 1956 przeniósł się wraz z rodziną do wsi Lepsiai koło Poniewieża. W latach 1964-1968 uczył się w technikum w Kownie, na kierunku projektowania wyrobów ze skóry, a następnie (1968-1973) studiował na wydziale pedagogicznym Instytutu Sztuk Pięknych w Wilnie.

W roku 1972 po raz pierwszy odwiedził Polskę na zaproszenie kolekcjonera exlibrisów, Edmunda Puzdrowskiego z Bydgoszczy. W roku 1973 został odznaczony medalem na VI Międzynarodowym Biennale Exlibrisu Współczesnego w Malborku. W 1974 odbył służbę wojskową w szeregach Armii Czerwonej. W 1975 ponownie odwiedził Polskę i znów otrzymał medal na VII Biennale Exlibrisu w Malborku.

W 1976 ożenił się z Lucyną (Lucją) Sinkiewicz, studentką Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Został ojcem trojga dzieci: Barbary (1976), Justyny (1977) i Ignacego (1982).

W 1978 nadal starał się bezskutecznie o legalizację pobytu w Polsce i dopiero w 1980 otrzymał pozwolenie na pobyt stały.

W 2010 został odznaczony Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”[1].

Pod koniec 2010 roku, z okazji 60. urodzin artysty, nakładem Wydawnictwa ABE ukazał się album Stasys60 z ponad 300 ilustracjami jego prac.